Je bent ZZP'er

Als ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel) zet je je voor meer dan 100% in voor je bedrijf. De dagelijkse planning en organisatie vergen veel van je tijd. Het is dan ook prettig om zaken die je niet per se zelf hoeft te regelen, uit te besteden. Financiële voorzieningen voor jou en jouw onderneming zijn in goede handen bij Intergroep.

Of het nu gaat om alle denkbare bedrijfsverzekeringen of een goed verzorgd pensioen voor jezelf, wij regelen de voorzieningen en onderhouden het contact met de verschillende externe partijen. Verzekeren blijft maatwerk! Elk bedrijf loopt bepaalde risico’s. Intergroep is gespecialiseerd in de zakelijke markt en kent de risico’s die je als ondernemer loopt. Of het nu gaat om schade door brand of arbeidsongeschiktheid, met de juiste verzekeringen kan je je indekken tegen de financiële gevolgen!

ZZP

Welke verzekeringen heb ik als ZZP'er nodig?

Dit hangt mede af van de branche waarbinnen je als ZZP'er werkzaam bent en zolang je GEEN personeel in dienst neemt.
- Adviserend beroep, bijvoorbeeld accountant, financieel adviseur, systeembeheerder, etc.
- Detailhandel
- Uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld schoonheidsspecialist, pedicure, etc. - Bouw en technische beroep, bijvoorbeeld timmerman, schilder, metselaar, etc.

Onderstaande verzekeringen gelden voor alle ZZP'ers, ongeacht de branche:

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Deze verzekering dekt de schade die aan personen of zaken wordt toegebracht. Dit moet wel binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeuren en u moet aansprakelijk zijn. Er is geen dekking voor schade als gevolg van beroepsfouten of verkeerde adviezen. Daarvoor is eventueel een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Ook is er geen dekking voor zaken die u onder opzicht heeft, dat wil zeggen materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen.
Bedrijfsrechtsbijstand
Deze verzekering dekt de kosten voor juridische bijstand. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook een juridisch advies en een incassoservice. Verder vallen conflicten met leveranciers en afnemers onder de dekking.
Inventaris/voorraad
Voor het risico van schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door onder andere brand, waterschade in of diefstal uit uw bedrijfsruimte (hieronder valt ook het kantoor aan huis). Het is een verzekering op basis van nieuwwaarde, inclusief dekking voor tijdelijk (tot maximaal 3 maanden) elders opgeslagen spullen. Ook is er dekking voor het huurdersbelang, in de bedrijfs-/werkruimte aangebrachte verbeteringen.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met deze verzekering wordt de terugval in inkomen opgevangen tijdens een langere periode van ziek zijn. Als ZZP'er bent u namelijk niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, u kunt geen beroep doen op een uitkering.
Computer/elektronica-verzekering
Voor het schaderisico van uw computer, laptop of kantoorelektronica door alle van buiten komende gebeurtenissen (inclusief diefstal na buitenbraak aan een gebouw). Ook is er dekking aan databestanden en software. Er gelden wel maximum verzekerde bedragen. Voor ZZP'ers met een adviserend beroep of voor de detailhandel.
Extra kosten
Hierbij wordt het risico verzekerd in de vorm van schade die ontstaat door kosten die gemaakt moeten worden om werkzaamheden te hervatten, zoals bijvoorbeeld de huur van vervangende kantoorruimte. Er is geen eigen risico.
Bedrijfsschade
Een verzekering tegen financiële schade door teruggang in de productie en/of omzet als gevolg van stilstand of stoornis in de uitoefening van het bedrijf door een gedekte gebeurtenis zoals brand, storm, regen- en leidingwater. Er is ook dekking tegen schade door inductie/overspanning als gevolg van bliksem, hevige lokale regenval, sneeuwdruk, wateraccumulatie, storing in de levering van electriciteit, water en aardgas en storing van een kole-/vriesinstallatie.
Geld
Een verzekering tegen verlies van contant geld door bijvoorbeeld een overval of inbraak.
CAR (Constructie All Risk)/Montage
Deze geldt alleen voor de klusjesman, timmerman, loodgieter en installateur. Dit is een uitgebreidere versie van een AVB. Het is een verzekering voor het schaderisico van beschadiging van het bouwwerk zelf en/of de bouwmaterialen door bijv. brand, storm, diefstal, vandalisme, een uitvoeringsfout of eigen gebrek van het materiaal, van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van werkzaamheden, en scahde aan of diefstal van hulpmateriaal op de bouwplaats.
Eigen vervoer
Een verzekering die verzekert tegen het risico van diefstal van gereedschap uit de bestelbus.
Overlijdensrisicoverzekering
U gaat ervan uit dat u niets tragisch kan overkomen, maar om uw partner niet met grote problemen achter te laten is een sluiten van een overlijdensrisicoverzekering het overwegen waard.

Contracten met klanten, leveranciers

Een ZZP'er sluit regelmatig contracten met klanten. Deze kunnen zowel mondelijk als schriftelijk afgesloten worden. Op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt is er een contract.
Rechten en plichten
Als u een contract hebt, dan moet u een bepaalde prestatie leveren, zoals een computer repareren of de boekhouding doen. Uw klant heeft recht op deze prestatie, u heeft recht op een vergoeding.
Inhoud van een contract
Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van het product of de dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

duur van het contract;
opzegtermijn;
levering;
gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen;
betalings- en incassotermijn;
garantie;
onderhoudsverplichtingen.

De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.
Algemene voorwaarden gebruiken
U kunt standaardbepalingen gebruiken als u zaken doet met klanten en opdrachtgevers. Dit zijn de 'algemene voorwaarden'. Op deze manier hoeft u niet bij elke transactie af te spreken onder welke voorwaarden u bijvoorbeeld levert.

Als ZZP'er, freelancer, zelfstandig ondernemer of eenmanszaak bent u niet verplcht op algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Ze geven u zekerheid.
ZZPer contracten met klanten, leveranciers
Verzekeringen als zelf zelfstandige zonder personeel

Waar moet ik nog meer op letten?

Naast verzekeringen en contracten zijn er natuurlijk nog andere zaken waar u op moet letten. Denk hierbij aan juridische, fiscale en economische zaken die gebaseerd zijn op het inkomen, het vermogen en de bezittingen. Als we dat allemaal hier op de site moeten zetten, dan doen wij ons tekort. Belt u gewoon naar ons kantoor voor een afspraak.

Laatste blogberichten

15 november 2019
ZZP'er
Intergroep biedt de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten voor u en uw medewerkers en gezinsleden. Voordelen zijn een korting op de premie van de basisverzekering en aanvullende verzekering, maar in sommige situaties ook extra de...
"Intergroep is het meest persoonlijke, innovatieve en dynamische assurantiekantoor van Nederland"

Neem contact met ons op

T: 013 - 513 60 52
Spoed: 06 - 51 19 31 07 (Frank Boute)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag t/m vrijdag:
8.30 tot 17.00 uur

Bereik ons
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Ongeldige invoer

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Copyright © intergroep.com
Website door: Van Laarhoven Websites